Share code autoit Trang trí cho chuột - Tạo mấy cục bay bay quanh chuột

Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập


Welcome to Forums Haku
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thoải mái tại diễn đàn
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống

<--Code by Admin Haku -->

Share|
Tiêu đề

Share code autoit Trang trí cho chuột - Tạo mấy cục bay bay quanh chuột

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Admin
Member
avatar

Tổng bài gửi : 1074
Được Cảm Ơn : 538
Đến từ : Hà Ná»™i
Tài năng của Admin
Hạng: Member
Level:1074
Tài năng:/300


Tài Sản
Huân Chương: PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Bài gửiTiêu đề: Share code autoit Trang trí cho chuột - Tạo mấy cục bay bay quanh chuột Sun Oct 14, 2012 1:42 am

Share code autoit Trang trí cho chuột - Tạo mấy cục bay bay quanh chuột


Code:
#include <Misc.au3>
    #Include <WinAPI.au3>
    #Include <WindowsConstants.au3>
   
    Func _SetCursorState($bValue )
        DllCall('User32.dll', 'int', 'ShowCursor', 'int', $bValue)
    EndFunc
    Func Dot($mxo,$myo,$color,$size)
    $hPen = _WinAPI_CreatePen($PS_DASH, $size, $color)
    $obj_orig = _WinAPI_SelectObject($hDC, $hPen)
    _WinAPI_DrawLine($hDC, $mxo-1, $myo-1, $mxo, $myo)
    _WinAPI_SelectObject($hDC, $obj_orig)
    _WinAPI_DeleteObject($hPen)
    EndFunc
   
    HotKeySet("!q", "_Exit")
    Global Const $pi = 3.14159265358979
    Global Const $hFullScreen = WinGetHandle("Program Manager")
    Global Const $aFullScreen = WinGetPos($hFullScreen)
    Global Const $hGUI = GUICreate("", $aFullScreen[2], $aFullScreen[3], $aFullScreen[0], $aFullScreen[1], $WS_POPUP, BitOR($WS_EX_LAYERED,$WS_EX_TRANSPARENT))
    GuiSetBkColor(0xABCDEF)
    _WinAPI_SetLayeredWindowAttributes($hGUI, 0xABCDEF, 0xA0)
    WinSetOnTop($hGUI, "", 1)
    GuiSetState()
   
    Global Const $hDC = _WinAPI_GetWindowDC($hGUI)
    Global Const $user32_dll = DllOpen("user32.dll")
   
    $i = 0
    $j = 0
    While 1
    While $j < 4 
    $i = $i + 0.02
    $j = $j + 1
    $posX = MouseGetPos(0) + Abs($aFullScreen[0])
    $posY = MouseGetPos(1) + Abs($aFullScreen[1])
   
    $x = $posX + 25*Cos($i*$pi - $pi/2 - $pi)
    $y = $posY + 100*Cos($i*$pi - $pi)
    Dot($x,$y,0xFF0000,10)
   
    $x = $posX + 25*Cos($i*$pi - $pi/2 - $pi/12 - $pi)
    $y = $posY + 100*Cos($i*$pi - $pi/12 - $pi)
    Dot($x,$y,0xFF0000,20/3)
   
    $x = $posX + 25*Cos($i*$pi - $pi/2 - $pi/6 - $pi)
    $y = $posY + 100*Cos($i*$pi - $pi/6 - $pi)
    Dot($x,$y,0xFF0000,10/3)
   
    $x = $posX + 25*Cos($i*$pi - $pi/2)
    $y = $posY + 100*Cos($i*$pi)
    Dot($x,$y,0xFF0000,10)
   
    $x = $posX + 25*Cos($i*$pi - $pi/2 - $pi/12)
    $y = $posY + 100*Cos($i*$pi - $pi/12)
    Dot($x,$y,0xFF0000,20/3)
   
    $x = $posX + 25*Cos($i*$pi - $pi/2 - $pi/6)
    $y = $posY + 100*Cos($i*$pi - $pi/6)
    Dot($x,$y,0xFF0000,10/3)
   
    $x = $posX + 100*Cos($i*$pi - $pi)*sqrt(3)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2 - $pi)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi - $pi)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2 - $pi)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x00FF00,10)
   
    $x = $posX + 100*Cos($i*$pi - $pi/12 - $pi)*sqrt(3)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2 - $pi/12 - $pi)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi - $pi/12 - $pi)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2 - $pi/12 - $pi)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x00FF00,20/3)
   
    $x = $posX + 100*Cos($i*$pi - $pi/6 - $pi)*sqrt(3)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2 - $pi/6 - $pi)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi - $pi/6 - $pi)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2 - $pi/6 - $pi)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x00FF00,10/3)
   
    $x = $posX + 100*Cos($i*$pi)*sqrt(3)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x00FF00,10)
   
    $x = $posX + 100*Cos($i*$pi - $pi/12)*sqrt(3)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2 - $pi/12)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi - $pi/12)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2 - $pi/12)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x00FF00,20/3)
   
    $x = $posX + 100*Cos($i*$pi - $pi/6)*sqrt(3)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2 - $pi/6)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi - $pi/6)/2 + 25*Cos($i*$pi + $pi/2 - $pi/6)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x00FF00,10/3)
   
    $x = $posX - 100*Cos($i*$pi)*sqrt(3)/2 - 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi)/2  + 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x0000FF,10)
   
    $x = $posX - 100*Cos($i*$pi - $pi/12)*sqrt(3)/2 - 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2 + $pi/12)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi - $pi/12)/2  + 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2 + $pi/12)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x0000FF,20/3)
   
    $x = $posX - 100*Cos($i*$pi - $pi/6)*sqrt(3)/2 - 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2 + $pi/6)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi - $pi/6)/2  + 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2 + $pi/6)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x0000FF,10/3)
   
    $x = $posX - 100*Cos($i*$pi - $pi)*sqrt(3)/2 - 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2 - $pi)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi - $pi)/2  + 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2 - $pi)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x0000FF,10)
   
    $x = $posX - 100*Cos($i*$pi - $pi/12 - $pi)*sqrt(3)/2 - 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2 + $pi/12 - $pi)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi - $pi/12 - $pi)/2  + 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2 + $pi/12 - $pi)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x0000FF,20/3)
   
    $x = $posX - 100*Cos($i*$pi - $pi/6 - $pi)*sqrt(3)/2 - 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2 + $pi/6 - $pi)/2
    $y = $posY - 100*Cos($i*$pi - $pi/6 - $pi)/2  + 25*Cos(-$i*$pi + $pi/2 + $pi/6 - $pi)*sqrt(3)/2
    Dot($x,$y,0x0000FF,10/3)
   
    ;~ $x = $posX + 100*Cos($i*$pi)
    ;~ $y = $posY + 100*Cos($i*$pi + $pi/2)
    ;~ Dot($x,$y,0xFF0000,10)
   
    ;~ $x = $posX + 100*Cos($i*$pi + 2*$pi/3)
    ;~ $y = $posY + 100*Cos($i*$pi + $pi/2 + 2*$pi/3)
    ;~ Dot($x,$y,0x00FF00,10)
   
    ;~ $x = $posX + 100*Cos($i*$pi + 4*$pi/3)
    ;~ $y = $posY + 100*Cos($i*$pi + $pi/2 + 4*$pi/3)
    ;~ Dot($x,$y,0x0000FF,10)
   
    Sleep(10)
    WEnd
            $j = 0
            GuiSetBkColor(0xABCDEF)
    WEnd
   
    Func _Exit()
    DllClose($user32_dll)
    _WinAPI_ReleaseDC($hGUI, $hDC)
    Exit
    EndFunc

Hãy cám ơn bài viết của Admin bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên http://haku.4rumer.com

Tiêu đề

Share code autoit Trang trí cho chuột - Tạo mấy cục bay bay quanh chuột

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum Häkü Cộng Đồng Chém Gió :: CONG NGHE THONG TIN :: Thủ thuật-