Share code auto Click chuột

Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập


Welcome to Forums Haku
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thoải mái tại diễn đàn
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống

<--Code by Admin Haku -->

Share|
Tiêu đề

Share code auto Click chuột

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Admin
Member
avatar

Tổng bài gửi : 1074
Được Cảm Ơn : 538
Đến từ : Hà Ná»™i
Tài năng của Admin
Hạng: Member
Level:1074
Tài năng:/300


Tài Sản
Huân Chương: PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Bài gửiTiêu đề: Share code auto Click chuột Sun Oct 14, 2012 1:36 am

Share code auto Click chuột

Demo: Click here

Code:

Code:
#include <WinAPI.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>

Global $Struct = DllStructCreate($tagPoint)
Global $hwnd,$hien=True,$chay=False,$button,$x,$y
Const $WM_MOUSEMOVE= 0x200
Const $WM_LBUTTONDOWN  = 0x201
Const $WM_LBUTTONUP    = 0x202
Const $WM_MBUTTONDOWN  = 0x207
Const $WM_MBUTTONUP    = 0x208
Const $WM_RBUTTONDOWN  = 0x204
Const $WM_RBUTTONUP    = 0x205
Const $WM_NCLBUTTONDOWN  = 0xA1
Const $WM_LBUTTONDBLCLK  = 0x203
Const $WM_MBUTTONDBLCLK  = 0x209
Const $WM_RBUTTONDBLCLK  = 0x206
Const $MK_LBUTTON = 0x1
Const $MK_MBUTTON = 0x10
Const $MK_RBUTTON = 0x2

;TrayIcon
Opt("GUIOnEventMode",1)
;Opt("TrayIconHide",1)
Opt("TrayMenuMode",1)
Opt("TrayOnEventMode",1)
TraySetIcon("Shell32.dll",29)
TraySetOnEvent(-13,"anhien") ;khi click th� hi?n GUI
TraySetOnEvent(-11,"info") ;khi di chuy?n chu?t qua
TraySetClick(1)
TraySetState()
$trBD=TrayCreateItem("Bat dau")
TrayItemSetOnEvent(-1,"batdau")
$trah=TrayCreateItem("An/Hien")
TrayItemSetOnEvent(-1,"anhien")
TrayCreateItem("")
$trth=TrayCreateItem("Thoat")
TrayItemSetOnEvent(-1,"thoat")
;=>TrayIcon

HotKeySet("{esc}","thoat")
HotKeySet("^a","getwin")
HotKeySet("^s","batdau")

GUICreate("AutoClick",200,150,@DesktopWidth-210,@DesktopHeight-350,0x2000)
GUISetState()
GUICtrlCreateLabel("Toa do:",5,5,50,15)
$tdx=GUICtrlCreateLabel("x",55,5,70,15)
$tdy=GUICtrlCreateLabel("y",125,5,70,15)
GUICtrlCreateLabel("Tu dong ",5,30,50,15)
$but=GUICtrlCreateCombo("Left Click",60,27,100,15)
GUICtrlSetData(-1,"Left Double Click")
GUICtrlSetData(-1,"Middle Click")
GUICtrlSetData(-1,"Middle Double Click")
GUICtrlSetData(-1,"Right Click")
GUICtrlSetData(-1,"Right Double Click")
GUICtrlSetData(-1,"Mouse Move")
GUICtrlCreateLabel("Sau ",5,60,20,15)
$thoigian=GUICtrlCreateInput("3000",30,58,130,15)
GUICtrlCreateLabel("ms",170,60,50,15)
$cmdbd=GUICtrlCreateButton("Bat dau",5,80,80,30)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"batdau")
GUICtrlCreateButton("Thoat",85,80,80,30)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"thoat")
GUICtrlCreateButton("-",170,80,15,15)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"anhien")
GUICtrlSetTip(-1,"An chuong trinh xuong Taskbar")
GUICtrlCreateButton("?",170,95,15,15)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"huongdan")
GUICtrlSetTip(-1,"Huong dan cai j nhi?")

huongdan()

While 1
   Sleep(1000)
WEnd
Func batdau()
   If Not $hwnd Then
      MsgBox(0,"Chu y","Di chuot vao cua so roi an Ctrl+A de lay cua so")
      Return 0
   EndIf
   ToolTip("")
   TrayItemSetState($trBD,4)
   If GUICtrlRead($cmdbd)="Bat dau" Then
      GUICtrlSetData($cmdbd,"Dung")
      TrayItemSetText($trbd,"Dung")
   Else
      GUICtrlSetData($cmdbd,"Bat dau")
      TrayItemSetText($trbd,"Bat dau")
   EndIf
   $chay=Not $chay
   $button=GUICtrlRead($but)
   pclick($x,$y,$button)
   If $chay Then
      timer(1)
   Else
      timer(0)
   EndIf   
EndFunc
Func timer($t)
   $time=GUICtrlRead($thoigian)
   If $time="" Then $time=0
   $time=Int($time)
   If $t=1 Then
      AdlibRegister("tuclick",$time)
   Else
      AdlibUnRegister("tuclick")   
   EndIf
EndFunc   
Func huongdan()
   ToolTip("Di chuot den toa do can click va an Ctrl+A de lay toa do!",10,10,"Chu y")
EndFunc   
Func tuclick()
   pclick($x,$y,$button)
EndFunc   
Func Pos()
    DllStructSetData($Struct, "x", MouseGetPos(0))
    DllStructSetData($Struct, "y", MouseGetPos(1))
EndFunc  ;==>Pos
Func getwin()
   Pos()
   $hwnd = _WinAPI_WindowFromPoint($Struct)
   _WinAPI_ScreenToClient($hwnd,$Struct)
   $x=DllStructGetData($Struct,"x")
   $y=DllStructGetData($Struct,"y")
   GUICtrlSetData($tdx,$x)
   GUICtrlSetData($tdy,$y)
   ;$cls=_WinAPI_GetClassName($hwnd)
EndFunc
;click
Func pclick($x=0,$y=0,$button='Left Click')
$lParam = ($y * 65536) + ($x)
   Switch $button
        Case $button='Left Click'
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONDOWN, $MK_LBUTTON,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONUP, 0,$lParam)
        Case $button='Left Double Click'
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONDOWN, $MK_LBUTTON,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONUP, 0,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONDBLCLK, $MK_LBUTTON,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONUP, 0,$lParam)
        Case $button='Middle Click'
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONDOWN, $MK_MBUTTON,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONUP, 0,$lParam)
        Case $button='Middle Double Click'
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONDOWN, $MK_MBUTTON,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONUP, 0,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONDBLCLK, $MK_MBUTTON,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONUP, 0,$lParam)
        Case $button='Right Click'
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONDOWN, $MK_RBUTTON,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONUP, 0,$lParam)
        Case $button='Right Double Click'
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONDOWN, $MK_RBUTTON,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONUP, 0,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONDBLCLK, $MK_RBUTTON,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONUP, 0,$lParam)
        Case $button='Mouse Move'
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MOUSEMOVE, 0,$lParam)
            _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MOUSEMOVE, 0,$lParam)
    EndSwitch
EndFunc
;=>click
Func anhien()
   info()
   TrayItemSetState($trah,4)
   $hien=Not $hien
   If $hien=True Then
      GUISetState(@SW_SHOW)
   Else
      GUISetState(@SW_HIDE)
   EndIf   
EndFunc   
Func info()
   TrayTip("AutoClick","Tu dong click khong chiem chuot",3)
EndFunc   
Func thoat()
   Exit
EndFunc   

Hãy cám ơn bài viết của Admin bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên http://haku.4rumer.com

Tiêu đề

Share code auto Click chuột

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum Häkü Cộng Đồng Chém Gió :: CONG NGHE THONG TIN :: Thủ thuật-