Code hiệu ứng làm tối và làm nhòe màn hình autoit

Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập


Welcome to Forums Haku
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thoải mái tại diễn đàn
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống

<--Code by Admin Haku -->

Share|
Tiêu đề

Code hiệu ứng làm tối và làm nhòe màn hình autoit

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Admin
Member
avatar

Tổng bài gửi : 1074
Được Cảm Ơn : 538
Đến từ : Hà Ná»™i
Tài năng của Admin
Hạng: Member
Level:1074
Tài năng:/300


Tài Sản
Huân Chương: PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Bài gửiTiêu đề: Code hiệu ứng làm tối và làm nhòe màn hình autoit Sun Oct 14, 2012 1:14 am

Code hiệu ứng làm tối và làm nhòe màn hình autoit

Code làm tối màn hình:


Code:
#include <GUIConstantsEx.au3>
    #include <WindowsConstants.au3>
   
    Global  $title , $hGUi 
    $title="Fade in/out" 
    $author="freeze_love" 
    $main=GUICreate ($title , @DesktopWidth +50 , @DesktopHeight +100 , -1 , -1 , $WS_POPUP)
   
    GUISetBkColor (0x0E6D38) 
    WinSetTrans ($title ,"" ,0)
    sleep (15)
    GUISetState (@SW_SHOW ,$title)
    For  $a=0 To  250 Step  +0.05 
      WinSetTrans ($title ,"" ,$a)
      Sleep (0.5)
    Next 
    GUISetState () 
   
    While  1 
    WinSetOnTop ($title , "" , 1)
    $msg=GUIGetMsg () 
      If  $msg=$GUI_EVENT_CLOSE Then 
      For  $a=250 To  0 Step  -0.02 
        WinSetTrans ($title ,"" ,$a)
        Sleep (0.5)
      Next 
      ExitLoop 
      EndIf 
    WEnd 
   
   

Code làm nhòe màn hình:Code:
#Include<WindowsConstants.au3>
    #include <ScreenCapture.au3>
    #include <WinAPI.au3>
    #include <GDIPlus.au3>
   
    HotKeySet ("{ESC}" ,"close")
   
   
    Global  $aM_Mask , $GUI 
    Global  $IMAGE_BITMAP=0 
    Global  $STM_SETIMAGE=0x0172
   
            Init() 
   
   
    Func  Init() 
        _GDIPlus_Startup() 
        Local  $o , $rangle , _
        $cx=600 , $cy=400 , $wrad=250 
        Local  $hBitmap1=_ScreenCapture_Capture("" ,0 ,0 ,-1 ,-1 ,False)
   
        Local  $hBitmap=_GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hBitmap1) ;convert to GDI+ bitmap 
        _WinAPI_DeleteObject($hBitmap1) ;delete image object because not needed anymore 
        Local  $hBitmap_Blur=_GDIPlus_ImageBlur($hBitmap , 15)
        _GDIPlus_BitmapDispose($hBitmap) ;dispose bitmap because not needed anymore 
        Local  $hHBITMAP=_GDIPlus_BitmapCreateHBITMAPFromBitmap($hBitmap_Blur) ;convert GDI+ bitmap to WinAPI bitmap (reuse of same variable) 
        _GDIPlus_BitmapDispose($hBitmap_Blur) ;dispose bitmap because not needed anymore 
   
        $GUI=GUICreate ('MyGUI' , @DesktopWidth , @DesktopHeight , 0 , 0 , $WS_POPUP ,'' ,GUICreate ("ghost")) 
        Local  $CTRL=GUICtrlCreatePic ('' , 0 , 0 , @DesktopWidth , @DesktopHeight)
        _WinAPI_DeleteObject(GUICtrlSendMsg ($CTRL , $STM_SETIMAGE , $IMAGE_BITMAP , $hHBITMAP)) 
        WinSetTrans ($GUI ,'' ,1)
        GUISetState () 
   
        For  $I=0 to  255 Step  5 
            Sleep (200)
            WinSetTrans ($GUI ,'' ,$I)
        Next 
   
        while  1 
            wend 
   
   
        Return  close() 
    EndFunc 
   
   
   
    Func  close() 
        Local  $I=255 
        While  $I>10 
            $I -=5 
            Sleep (200)
            WinSetTrans ($GUI ,'' ,$I)
        WEnd 
        _GDIPlus_Shutdown() 
        If  @Compiled Then  FileDelete ($Snd)
        If  @Compiled Then  FileDelete ($Img); For some reason this one is never deleted :/ 
        Exit 
    EndFunc  ;==>close 
   
   
   
    Func  _GDIPlus_ImageBlur($hBitmap , $iStrenght=3 , $i_WinAPIBMP=False)
        If  $iStrenght <=1 Then  $iStrenght=1.01 
        $iStrenght=1 /$iStrenght 
   
        Local  $hGraphics=_GDIPlus_GraphicsCreateFromHWND(_WinAPI_GetDesktopWindow()), _
        $hBitmapWidth=_GDIPlus_ImageGetWidth($hBitmap), _
        $hBitmapHeight=_GDIPlus_ImageGetHeight($hBitmap)
        Local  $hBmpSmall=_GDIPlus_BitmapCreateFromGraphics($hBitmapWidth , $hBitmapHeight , $hGraphics)
        Local  $hGfxSmall=_GDIPlus_ImageGetGraphicsContext($hBmpSmall)
        DllCall ($ghGDIPDll , "uint" , "GdipSetPixelOffsetMode" , "hwnd" , $hGfxSmall , "int" , 2)
        Local  $hBmpBig=_GDIPlus_BitmapCreateFromGraphics($hBitmapWidth , $hBitmapHeight , $hGraphics)
        Local  $hGfxBig=_GDIPlus_ImageGetGraphicsContext($hBmpBig)
        DllCall ($ghGDIPDll , "uint" , "GdipSetSmoothingMode" , "hwnd" , $hGfxBig , "int" , 7)
        DllCall ($ghGDIPDll , "uint" , "GdipSetSmoothingMode" , "hwnd" , $hGfxSmall , "int" , 7)
        DllCall ($ghGDIPDll , "uint" , "GdipSetPixelOffsetMode" , "hwnd" , $hGfxBig , "int" , 2)
        DllCall ($ghGDIPDll , "uint" , "GdipScaleWorldTransform" , "hwnd" , $hGfxSmall , "float" , $iStrenght , "float" , $iStrenght , "int" , 0)
        DllCall ($ghGDIPDll , "uint" , "GdipSetInterpolationMode" , "hwnd" , $hGfxSmall , "int" , 7)
        DllCall ($ghGDIPDll , "uint" , "GdipScaleWorldTransform" , "hwnd" , $hGfxBig , "float" , 1 / $iStrenght , "float" ,  1 / $iStrenght , "int" , 0)
        DllCall ($ghGDIPDll , "uint" , "GdipSetInterpolationMode" , "hwnd" , $hGfxBig , "int" , 7)
        _GDIPlus_GraphicsDrawImageRect($hGfxSmall , $hBitmap , 0 , 0 , $hBitmapWidth , $hBitmapHeight)
        _GDIPlus_GraphicsDrawImageRect($hGfxBig , $hBmpSmall , 0 , 0 , $hBitmapWidth , $hBitmapHeight)
        _GDIPlus_GraphicsDispose($hGraphics)
        _GDIPlus_BitmapDispose($hBmpSmall)
        _GDIPlus_GraphicsDispose($hGfxSmall)
        _GDIPlus_GraphicsDispose($hGfxBig)
   
        If  $i_WinAPIBMP=True  Then 
            Local  $hHBITMAP=_GDIPlus_BitmapCreateHBITMAPFromBitmap($hBmpBig) ;convert GDI+ bitmap to WinAPI hbitmap 
            _GDIPlus_BitmapDispose($hBmpBig)
            Return  $hHBITMAP 
        Else 
            Return  $hBmpBig 
        EndIf 
    EndFunc    ;==>_GDIPlus_ImageBlur 
   

Hãy cám ơn bài viết của Admin bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên http://haku.4rumer.com

Tiêu đề

Code hiệu ứng làm tối và làm nhòe màn hình autoit

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum Häkü Cộng Đồng Chém Gió :: CONG NGHE THONG TIN :: Thủ thuật-